توجه! شماره کارت‌هایی که توسط کاربر ثبت می‌گردد نیاز به تایید دارند. لطفا تا زمان تایید شماره کارت ثبت شده شکیبا باشید.

توجه!

Данная операция производится в автоматическом режиме.

Ethereum ETH

Для обмена вам необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Заполните все поля представленной формы. Нажмите кнопку «Обменять».
  2. Ознакомьтесь с условиями договора на оказание услуг обмена, если вы принимаете их, поставьте галочку в соответствующем поле и нажмите кнопку «Создать заявку».
  3. Оплатите заявку.  Для этого следует совершить перевод необходимой суммы, следуя инструкциям на нашем сайте.
  4. После выполнения указанных действий, система переместит Вас на страницу «Состояние заявки», где будет указан статус вашего перевода.
ارسال
مقدار*:
دریافت

حداکثر.: 0.14 USD

مقدار*:
حداکثر.: 0.14 USD
شامل کارمزد انتقال Perfect Money Voucher (2.7 USD) , ارز مقصد
مقدار*:

ایمیل خود را جهت دریافت کد ووچر وارد کنید

اطلاعات فردی

نام خانوادگی خود را وارد کنید

نام خود را وارد کنید

ایمیل خود را وارد کنید

شماره تماس خود را وارد کنید

همکاران